Vitajte na web stránke farnosti Hriňova. Nájdete tu základné informácie týkajúce sa našej farnosti. Postupne sa budeme snažiť stránku dopĺňať a vylepšovať. Vaše návrhy či pripomienky na jej vylepšenie nám môžete posielať na farský email

 

 Všetky dôležité informácie a oznamy nájdete v záložke Farské oznamy.
 


Dôležitý oznam

 

Drahí veriaci,

srdečne Vás pozdravujeme, prosíme Vás, aby sme  spoločne mysleli na seba v modlitbách, nech táto situácia nás ešte viac spojí k vzájomnej pomoci a posilní našu dôveru v Pána.

Povzbudzujme sa spoločne aj slovami sv. Písma:

„Poďte, vráťme sa k Pánovi, lebo on nás poranil a on nás uzdraví, on nás udrel, on nás aj ošetrí. Po dvoch dňoch nás oživí, na tretí deň nám pomôže vstať a budeme žiť pred jeho tvárou.

Poznávajme, usilujme sa poznať Pána: jeho príchod je istý ako zornica. Príde k nám ako dážď v pravý čas, ako dážď neskorý, čo zavlaží zem.“

Čo mám robiť s tebou, Efraim? Čo mám robiť s tebou, Júda? Vaša láska je ako ranný mráčik a ako rosa, ktorá zrána pominie. Preto som ich okresával skrze prorokov, zabíjal slovami svojich úst. Spravodlivosť moja jak svetlo vychádza. Lásku chcem, a nie obetu; poznanie Boha viac ako zápalnú obetu.“                                        (Oz 6, 1-6)

 

Oznamujeme Vám, že do odvolania verejné sv. omše v týždni ani v nedeľu nebudú a  taktiež nebude ani spoločná modlitba krížovej cesty.

V nutných prípadoch kontaktujte tel.č.: 045/5497419

 

Sv. omše môžete sledovať prostredníctvom katolíckych médií:

TV LUX

  • v pracovných dňoch od 23.3.  – 7.00 h., 12.00 h., 18.30 h.
  • v sobotu 7.00 h., 18.30 h.
  • v nedeľu 10.00 h., 18.30 h.

Rádio Lumen – každý deň ráno o 8.30 h. a večer o 18.00 h.

Rádio Mária – každý deň o 17.00 ruženec a sv. omša

 

 

V modlitbách s Vami spojení    Vaši kňazi

Kalendár

Dnešný dátum: nedeľa, 25. október 2020
Meniny má Aurel.
Katolícky kalendár:
Liturgický rok: A