Sviatosť krstu
Je potrebné, aby rodičia prišli na faru a dohodli si termín krstu a krstnej naúky. Všetky informácie aj potrebné poučenie ohľadom krstu vybavujeme vždy vo štvrtok o 18:45. Sviatosť krstu vysluhujeme spravidla v sobotu o 10.00.

Sviatosť zmierenia
Svätú spoveď vysluhujeme vždy pol hodinu pred každou svätou omšou. Pred prvým piatkom spovedáme podľa vyhlásenia vo farských oznamoch.

Sviatosť birmovania
Príprava na túto sviatosť v našej farnosti práve prebieha. Termín vyslúženia sviatosti birmovania v našej farnosti je naplánovaný na 21.6.2020 o 10:00 hod.

Sviatosť manželstva
Pred uzavretím manželstva sa vyžaduje bezprostredná príprava na túto sviatosť. Odporúča sa nahlásiť svoju vôľu k uzavretiu manželstva na farskom úrade aspoň 6 mesiacov pred dátumom sobáša. Potrebné informácie ohľadom uzavretia sviatosti manželstva poskytujeme vždy v sobotu o 9:00 hod. Je vhodné priniesť so sebou vypísanú zápisnicu z matričného úradu Mesta Hriňová.

Kalendár

Dnešný dátum: piatok, 14. august 2020
Meniny má Mojmír.
Katolícky kalendár:
- liturgia: spomienka
Liturgický rok: A